Lastenterapia

Lastenterapian tavoite on poistaa sisäisen kehityksen estymiä sekä auttaa lasta ja nuorta hänen yksilöllisten voimavarojensa käyttämiseen, itsetunnon ja itseluottamuksen vahvistamiseksi.

Terapiassa voin auttaa lasta silloin, kun hänellä on opiskeluvaikeuksia, käyttäytymisongelmia, ahdistusta, aggressiivisuutta, levottomuutta, pelkoja tai muuta kasvua ja kehitystä häiritseviä ongelmia. Lapsen eri tilanteisiin käyttämien sopeutumistapojen pitäisi vastata ikää.

Terapian alussa tapaan lasten (2-10 v.) huoltajien kanssa. Ensimmäisten 1 - 2 tapaamisen aikana katsellaan lapsen ja vanhempien ongelmien luonnetta, heidän käsitteitä ja ongelman näkökulmia, tarvitaessa niiden historiaa, sekä ympäristön ja nykytilanteen ja suhteiden ominaisuuksia. Keskustellaan heidän tavoitteista, hoidon odotuksista ja terapian mahdollisuuksista. Alkuvaiheen tuloksena syntyy yleissuunnitelma ongelmien ratkaisemiseksi tai niiden lieventämiseksi, sekä yhteistyössä suoritettavien toimenpiteiden luettelo.

Vanhempien käynnit oman työntekijän tai minun luona lapsensa kehityksen tueksi ovat tärkeä osa lastenterapiaa. Siis osa terapiakäynneistä voi olla vanhempien ja lapsen yhteisiä. Sitä enemmän: aika usein esimmäisenä kertana terapiaan osallistuvasta äidistä tuntuu siltä, että ongelman ratkaisu kuuluu ensisijaisesti hänelle itselleen ja terapiassa sitten käy vain perheen äiti, mutta kuitenkin "ongelmalapsen" mielentila vähitellen normalisoituu.

Kasvamme ja kehitymme aikuisiksi myönteisen vuorovaikutuksen varassa. Muodostamalla lapsen, vanhempien ja terapeutin välille yhteistyösuhteet luodaan positiivista lämmintä ilmapiiriä ja sitten luottamusta ja mahdollisuuksia muutoksiin . Siis luottamusta saavutetaan lapsiin psykologisen liittymisen kautta. Lapsen on opitettava löytämään ja käyttämään omia voimavaroja ja ratkaisukeinoja eri tilanteisiin.

Terapian menetelminäni ovat leikkiterapia, piirtäminen ja muut taideterapian lajit, sadun luominen alaikäisille; puhuminen, kertominen ja keskusteleminen sopivat nuorille, joita autan pukemaan sekä positiivisia, että negatiivisia tunteita ja vaikeita tilanteita sanoiksi. Jos nuorten huoltajat eivät osallistu terapiaan, voin sopia heidän kanssa istuntojen teemoja vain yleisellä tasolla. Otan yhteyttä, jos tulee esille jotain vakavasti huolestuttavaa, kuitenkin nuorten huoltajat ovat tervetulleita omaan konsultaatioon. Terapian vastaanottojen kestot alaikäisten kohdalla ovat korkeintaan 50 min. ja nuorten kohdalla korkeintaan 70 min.

Yleensä tavataan kerran tai kaksi viikossa; annetaan kotitehtävät.

 

Y-tunnus 2310820-9              GSM 044 253 2879                info@annanterapia.fi