Miten se toimii

Työn pohjana on Jungin käsitteitä ihmisen kokonaisuudesta ja individuaatiosta, tasapainosta ja harmoniasta. Ei ole  olemassa "yleistä oikeaa päätöstä", vaan asiakkaalla on oma itselle sopiva ratkaisu, ja hänet on autettava löytämään se. Asiakas on viisas.

Tapaamisissa käytetään keskustelua, kuvittelua, keskeneräiseiä lauseita, piirtäminen, prosessityön tapoja jne.

Yhteistyön tavoitteena voi olla ongelmatilanteen ratkaisu, tärkeä päätöksenteko, oireiden tai kärsimyksen lieventäminen, asiakkaan olon parantaminen, ensiavun äkillisiin ongelmiin , toimintakyvyn vahvistaminen. Päämääränä saattaa olla ongelman ratkaisumahdollisuuksien luominen eri näkökulmia esittämällä tai asiakkaan ongelmakysymykseen suhtautumisen muuttaminen. Onnistunut konsultointi lisää asiakkaan vapautuksen tunnetta ja vahvistaa itsetuntoa.  Se taas muuttaa ratkaisevasti ihmisen jokapäiväistä elämää.

Lähestymistapani on positiivinen. Kaikki ongelmat eivät ole ongelmia kaiken aikaa. Pannaan merkille ne hetket ja tilanteet, jolloin ongelma ei esiinny, ja sitten on löydettävä mahdollisuuksia laajentaa myönteistä kokemusta.

Tapaamisissa keskustellaan asiakkaan (perheen) ongelmasta, sen historiasta ja ratkaisemisen yrityksistä, sekä siitä, ketkä vielä kuuluu ongelmatilanteeseen, ja mitkä ovat heidän näkökulmansa ongelmaan. Seuraavaasti tutkitaan asiakkaan tapoja ratkaista tapahtumia, uskomuksia ja arvoja, etsitään ratkaisun vaihtoehtoja ja selvitetään vahvuuksia ja tavoitteita.
Asiakkaan (perheen) on puolestaan arvioittava kuinka hyvin konsulti, hänen tyylinsä, työmenetelmiänsä ja vuorovaikutustapansa sopivat omiin käsityksiin ja odotuksiin ammattiavusta ja yhteistyöstä.

Alkuvaiheen tuloksena syntyy sopimus hoidon suunnista ja ratkaisua edistävistä toimeenpiteista, sekä hinnasta ja hoitojakson pituudesta.

Koska perhe tai pariskunta katsotaan yhtenä yksikkönä, niiden hoidon periaatteet sekä vaiheet ovat samoja, kuin yksilötyössä.

Käyntejä on yleensä kerrasta (varsinkin kun kyse on kaksoisistunnosta) kahteen viikossa.

 

Y-tunnus 2310820-9              GSM 044 253 2879                info@annanterapia.fi