Terapia kriisityön osana

Kriisissä oleva asiakas on saatava kertoa kokemansa tapahtumat. Hoidossa keskitytään kriisin aiheuttaneeseen tapahtumaan ja sen seurausten käsittelyyn. Kriisi tuottaa aina tuskaa, koska ihminen ei ehdi sopeutumaan tilanteen nopeaan muutokseen. Pelko, viha, syyllisyys, häpeä ja avuttomuus voivat olla kriisin alkuvaiheessa voimakkaita. Kuitenkin kriisit ovat muutosvoimia, jotka antavat ja samalla opettavat.

Kriisistä selviytyminen ja kriisin voitto ovat vaikeita ja edellytävät terpeutin apua, joka tuottaa psyykkistä ensiapua, neuvoa ja terapiaa, minulla ratkaisukeskeisen positiivisen terapian puitteessa. On tunnettava kriisin eri vaiheet ja niihin liittyvät ominaispiirteet. Lisäksi on kyettävä tunnistamaan kriisiin liittyviä tunteita ja pystyttävä ottamaan vastaan ja käsittelemään kriisissä olevan ihmisen vaikeuksia ja tunnepurkauksia kuten vihaa ja aggressiota.

Väkivallan uhreille konstruktiivisessa vaiheessa on suntautunut sellainen terapiahoito, jossa katsotaan ja jäsennetään rooleja suhteissa, niiden tuottaminen ja ilmiöt käytöstavoissa. Sitten uusia tavoitteita vastaavia tapoja ja malleja muodostetaan ja kokeillaan.

Työn lähtökohtana on idea, että trauman luonteesta huolimatta on mahdollista ei vain selviytymisen tavoitteen saavuttaminen, vaan asiakkan hyvä täydellinen elämä, sekä hänen lasten psykologinen hyvinvointi. Siis pyrkimyksenä on saada annettua asiakkaalle luottamusta normaalin elämän elämiseen.

 

Y-tunnus 2310820-9              GSM 044 253 2879                info@annanterapia.fi